Tingimused

Tere tulemast saidile Shipperhelp.com – tarnijad erinevatest riikidest ja e-kaubanduse arendamine.

Tere tulemast saatja abi!

Need nõuded ja tingimused kirjeldavad aadressil shipperhelp.com asuva saatja spikri veebisaidi kasutamise eeskirju ja eeskirju.

Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake saatja abi kasutamist, kui te ei nõustu kõigi sellel lehel esitatud tingimustega.

Nende tingimuste, privaatsusavalduse ja lahtiütlemise teatise ning kõigi lepingute kohta kehtib järgmine terminoloogia: “Klient”, “Teie” ja “Teie” viitavad teile, isikule, kes logib sisse sellel veebisaidil ja järgib ettevõtte tingimusi. “Ettevõte”, “Meie ise”, “Meie”, “Meie” ja “Meie” viitab meie ettevõttele. “Pool”, “Pooled” või “Meie” viitab nii Kliendile kui ka meile endile. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja makse tasumisele, mis on vajalikud meie abistamise protsessi läbiviimiseks Kliendile kõige sobivamal viisil, et rahuldada Kliendi vajadusi seoses Ettevõtte esitatud teenuste osutamisega, kooskõlas ja vastavalt Hollandi kehtivale õigusele. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja/või ta/nedes peetakse asendatavaks ja seega viitab samale.

Ettevõtte info

Shipperhelp.com on loodud ja selle omanik on ettevõte: MB Verslas Media, ettevõtte kood: 305955896, mis asub Leedus Kaunases. Otsekontaktid: info@shipperhelp.com

Küpsised

Kasutame küpsiste kasutamist. Juurdepääsuga saatja spikrile nõustusite küpsiste kasutamisega kooskõlas saatja spikri privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et võimaldada meil hankida iga külastuse kohta kasutaja andmeid. Meie veebisait kasutab küpsiseid teatud alade funktsionaalsuse võimaldamiseks, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie sidusettevõtted/reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

Litsents

Kui pole märgitud teisiti, on saatja spikri ja/või selle litsentsiandjate intellektuaalomandi õigused kogu saatja spikri materjalile. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Sellele pääsete juurde saatja spikri kaudu isiklikuks kasutamiseks, kui nendes tingimustes sätestatud piirangud kehtivad.

Sa ei tohi:

 • Avaldage materjal uuesti saatja abis
 • Müüge, rentige või all-litsentsige materjali saatja abist
 • Paljundage, kopeerige või kopeerige materjali saatja abist
 • Levitage sisu edasi saatja abist

Käesolev leping hakkab kehtima selle sõlmimise kuupäeval.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Saatja abi ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata üle kommentaare enne nende ilmumist veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta saatja abi, selle agentide ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma vaateid ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta saatja Help kommentaaride eest ega mis tahes vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või kantud Kommentaaride mis tahes kasutamise ja/või postitamise ja/või ilmumise tõttu. sellel veebisaidil.

Saatja Help jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada sobimatuteks, solvavateks või mis põhjustavad käesolevate nõuete ja tingimuste rikkumist.

Garanteerite ja kinnitate, et:

 • Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes kolmanda osapoole autoriõigust, patenti või kaubamärki;
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub privaatsust
 • Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavade õhutamiseks ega reklaamimiseks ega äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

Käesolevaga annate ettevõttele Shipper Help mitteainulitsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi kasutama, reprodutseerima ja redigeerima mis tahes teie kommentaare mis tahes vormis, vormingus või meedias.

Hüperlink meie sisule

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusagentuurid;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteorganisatsioonid;
 • Interneti-kataloogi levitajad võivad linkida meie veebisaidile samal viisil, nagu nad hüperlingid teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja
 • Süsteemi hõlmavad akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike ostukeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade pakkumine, mis ei tohi meie veebisaidile linkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult ühendava poole ja tema toodete ja/või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva poole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja kinnitada muid linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • ühendused või muud heategevusorganisatsioonid esindavad rühmad;
 • Siduskataloogide levitajad;
 • Interneti-portaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonibürood; ja
 • õppeasutused ja ametiühingud.

Kiidame nende organisatsioonide linkimistaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei paneks meid enda või meie akrediteeritud ettevõtete jaoks ebasoodsalt välja nägema; (b) organisatsioonil ei ole meie juures negatiivseid andmeid; (c) meile hüperlingi nähtavusest tulenev kasu kompenseerib saatja abi puudumise; ja d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult siduva poole ja selle toodete või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva poole saidi konteksti.

Kui olete üks ülaltoodud lõigus 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate sellest meid teavitama, saates e-kirja aadressile Shipper Help. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave ja oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete linkida meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida. link. Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida järgmiselt:

 • kasutades meie ettevõtte nime; või
 • Kasutades ühtset ressursside lokaatorit, millega on lingitud; või
 • Kasutades mis tahes muud meie veebisaidi lingitud kirjeldust, mis on linkiva osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel ei ole linkimiseks lubatud kasutada saatja spikri logo ega muid kunstiteoseid.

iFrames

Ilma eelneva loata ja kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Sisuvastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidil kerkivate nõuete eest. Ühelgi veebisaidil ei tohi olla linke, mida võidakse tõlgendada laimava, nilbe või kuritegelikuna või mis rikub või muul viisil rikub või pooldab kolmandate isikute õiguste rikkumist või muul viisil rikkumist.

Teie privaatsus

Lugege privaatsuspoliitikat

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetsed lingid meie veebisaidile. Nõustute viivitamatult kõigi meie veebisaidile viivate linkide eemaldamisega nõudmisel. Samuti jätame endale õiguse neid nõudeid ja tingimusi ning selle linkimispoliitikat igal ajal muuta. Pidevalt meie veebisaidile linkides nõustute olema seotud nende linkimistingimustega ja neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja teavitada. Me kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid me ei ole kohustatud seda tegema või teile otse vastama.

Me ei taga sellel veebisaidil oleva teabe õigsust, me ei garanteeri selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohastatud.

Vastutusest loobumine

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Mitte miski selles vastutusest loobumises:

 • piirata või välistada meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;
 • piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;
 • piirata meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava seadusega lubatud; või
 • välistada kõik meie või teie kohustused, mida ei saa kohaldatava seaduse alusel välistada.

Selles jaotises ja mujal käesolevas lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: a) nende suhtes kohaldatakse eelmist lõiget; ja (b) reguleerivad kõiki kohustustest, mis tulenevad lahtiütlusest, sealhulgas lepingust, deliktist ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Kuni veebisaiti ning sellel olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes kahju või kahju eest.